Terms of service

ІV. Ползване на www.darisshoes.com:


4.1. При използването на интернет страницата на Дарис, потребителят е отговорен за всички последствия, настъпили от неговото поведение, включително за всякакви имуществени, интелектуални, електронни или от всякакъв друг вид и характер вреди, причинени на интернет страницата, услугите, Дарис или всяко друго лице с което Дарис има сключен договор за съвместна дейност или за предоставяне на услуги според българското законодателство.


4.2. Интернет страницата е адресирана към потребители без и с регистрация. Възможността за поръчки през интернет е достъпна за потребители с местожителство в Република България и извън нея. Лица под 18 години нямат право да отправят изявления и да сключват договори по смисъла на настоящите Общи условия. С изпращането на поръчка и/или със създаването на профил потребителят декларира че е пълнолетен (лице навършило 18 години).


4.3. С приемането на настоящите Общи условия потребителят е уведомен, че цялото съдържание, включително, но не само изображения, изображения, текст и/или мултимедийно съдържание, дизайн, софтуер, бази данни, информация и всякакво друго съдържание публикувани на www.darisshoes.com са собственост на Дарис.


4.4. Потребителят няма право да копира, прехвърля, изменя, използва, излага, предоставя и т.н. съдържанието на www.darisshoes.com, без изричното писмено съгласие на Дарис, освен ако използването е с некомерсиална цел.


1. Поръчка, договор и плащане на цената


5.1. Потребителят има право да поръчва всички стоки, посочени в www.darisshoes.com. При извършване на поръчката потребителят има право да избере вида, марката и модела на стоките и количеството им, условията за плащане, начина и сроковете за доставка, според предложените на www.darisshoes.com възможности. При извършване на поръчка потребителят влиза в договорни отношения с Дарис за покупко-продажба на избрания артикул, регламентирани с настоящите Общи условия. Договорът за продажба от разстояние между Дарис и потребителя се счита за сключен от момента на потвърждаване на конкретната поръчка от страна на Дарис.


5.2. Оn-line системата за покупки през Дарис отразява наличността на артикулите към актуалния момент на разглеждане, като предвид динамиката в продажбите е възможно определени продукти, публикувани и фигуриращи на сайта като „налични“ към момента на даване на поръчката, да бъдат изчерпани и да не могат да бъдат поръчани/потвърдени и доставени от www.darisshoes.com.


5.3. Всички поръчки получени в петък вечер, събота и неделя или по време на официални празници се обработват в следващия първи работен ден.


5.4. Заплащането на цената по договора се извършва посредством посочените на www.darisshoes.com начини, като с извършването на плащане потребителят прави доброволно изявление, че е съгласен да заплати продукта и че е съгласен с Общите условия.


5.5. Посочените на www.darisshoes.com цени на продуктите са крайни и са с включен ДДС. Цената за доставка се плаща от потребителя, като при извършване на поръчката се посочва нейната стойност, освен ако изрично не е посочено друго.


5.6. Дарис си запазва правото да променя цените на продуктите, както и тези за доставка.


5.7. Плащането се извършва с наложен платеж – при доставка на поръчания продукт.

5.8. Дарис издава фактура за всяко плащане по поръчка платена по банков път, независимо дали клиентът е юридическо или физическо лице. При заплащане в брой, фактура се издава само ако Клиентът изрично е поискал такава. Клиентът е съгласен получаването на фактурата да става физически заедно със Стоката, както и по електронен път на и-мейла, посочен от клиента в акаунта му или чрез качването й в самия акаунт.

В случай на онлайн плащания или плащания в банка, Продавачът не носи каквато и да е отговорност за каквито и да е разходи във връзка с такси, комисионни или други допълнителни плащания, направени от Купувача или неговата банка по повод на самата трансакция, както и в случаите на обмен на валута, прилагани от банката, издала картата на клиента. Плащането с карта към Дарис се приема като международно плащане от някои банки и съгласно техните правила за работа с карти и картови разплащания при такъв вид трансакции банките имат право да начисляват допълнителни такси. Същото важи и за трансакциите, при които Дарис прави към клиента, независимо дали прави това във връзка с възстановяване на някакво плащане към последния или по каквато и да е друга причина.

Разходите, свързани с подобни плащания са единствено за сметка на Купувача.

x