Прием на рекламации

ПОЛИТИКА ЗА РЕКЛАМАЦИИ 

Фирма ДАРИС приема продукти за отремонтиране, ако: 

  • Ни изпратите имейл, с приложени снимки и описание на проблема. 
  • Оценим ситуацията и ви върнем отговор с последващи действия. 
  • Ви впишем в регистъра и ви предоставим входящ номер на рекламацията. 
  • Ако е в разумни времеви граници ( 1 месец след направена покупка). 

 

x